Araştırma Konularımız

Dil ve Düşünce​

Kavramlar ve doğal dil arasındaki ilişki asırlardır tartışılmaktadır. Araştırmalara göre dil, insanların olayları şekillendirmesini bir ölçüde etkiler ancak sözsüz süreçleri nasıl biçimlendirdiği konusundaki tartışma sürmektedir. Yürüttüğümüz çeşitli deneylerde söz öncesi dönemdeki bebeklerin, çocukların ve yetişkinlerin dinamik olayları nasıl algıladıklarını, anladıklarını ve dilin bu süreçler ile baş edilirken bir etkisinin olup olmadığını araştırıyoruz. Bunlara ek olarak, dil dışı kavramların kelime öğrenimi üzerindeki etkilerini inceliyoruz. 

Teknoloji ve Eğitim

Bu proje sosyal robotlar gibi teknolojik araçların çocukların ve yetişkinlerin yabancı dil öğrenmelerine nasıl yardımcı olabileceğini incelemeyi amaçlar. Çalışmada özellikle ana dili Türkçe olan kişilere İngilizce öğretmek üzerinde durulsa da içeriğimizi genişletme aşamasındayız!